Opper met zijn raad

Wij feliciteren

Opper ……. d’n irste mééj zun adjudant ………

mééj raadsleden:………………..

De foto van opper ……. d’n irste méé zûn gevolg volgt nog.