Opper met zijn raad

Wij feliciteren

Opper Peter d’n irste mééj zun adjudant Chris

mééj raadsleden Cor, Frans, Henk, Ronald, Scott en Richard

De foto van opper Peter d’n irste méé zûn gevolg volgt nog.