Opper met zijn raad

Wij feliciteren opper Chris d’n irste méé Zunne  adjudaant Cor mee hun benoeming