Opper met zijn raad

Wij feliciteren

Opper Cor d’n irste mééj zun adjudant Peter

mééj raadsleden Chris, Richard, Frans, Scot, Herman,Ronald, Henk,

De foto van opper Cor d’n irste méé zûn gevolg volgt nog.